De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACION, S.L. (En endavant, ICDQ, S.L.) informa els Usuaris que naveguin i accedeixin al lloc web www.icdq.es sobre els tractaments de dades personals realitzats::

 

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable ICDQ, S.L.

Av. Ernest Lluch, 32, Parc TecnoCampus Mataró-Maresme

Edifici TCM-2, Planta 6 – 08302 Mataró (Barcelona)

B66084591

 

Finalitat Gestionar les dades als quals l’empresa accedeix com a conseqüència de la navegació, consulta i/o sol·licitud, així com la contractació de serveis a través del lloc web i, si escau enviar comunicacions comercials.

 

Legitimació Consentiment exprés.

 

Destinataris No es cediran les dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Drets Accedir, rectificar y suprimir les dades, així com els altres drets regulats al Reglament (UE) 679/2016 poden ser exercits dirigint-se al següent domicili: Av. Ernest Lluch, 32, Parc TecnoCampus Mataró-Maresme Edifici TCM-2, Planta 6 – 08302 Mataró (Barcelona) o a la següent adreça de correu electrònic info@icdq.es
Conservació En cas que l’usuari només faci una consulta seves dades no seran utilitzades per cap altre motiu a part de gestionar la resposta. D’altra banda, l’empresa deixarà de tractar les seves dades com a usuari de xarxes socials en el moment en que deixi de seguir el compte.

 

                                                                                          

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat i les condicions d’ús de la mateixa, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

 

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en l’apartat de contacte?

Quant als formularis de l’apartat “Contacte” de la pàgina web, l’Usuari ha d’emplenar els marcats com “obligatoris”. No completar les dades personals requerits o fer-ho parcialment pot suposar que ICDQ, S.L. no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, ICDQ, S.L. quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita ICDQ, S.L. han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitza i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quines mesures de seguretat té implantada l’empresa?  

ICDQ S.L. informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Xarxes Socials

ICDQ disposa de perfils a les xarxes socials amb la finalitat de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats mitjançant la pàgina web, interactuar amb els usuaris i servir al canal d’atenció i interacció social.

ICDQ té perfil obert a les següents xarxes socials: