Objectius

Qualitat
100%
Professionalitat
100%
Servei al client
100%

Persones al servei de persones

Aquesta premissa l’hem convertit en l’eslògan de ICDQ, com a empresa certificadora. A ICDQ sabem que El principal actiu de les empreses som les persones que les integrem, que ens esforcem cada dia amb l’objetiu de complir amb els compromisos adquirits amb els nostres clients, amb nosaltres mateixos i per l’excel.lència en el nostre entorn laboral i social.

Per què certificar-se amb nosaltres?

A ICDQ fem pròpies les inquietuds i necessitats de cada client, interpretant la seva problemàtica des de la seva pròpia òptica i oferint-li solucions personalitzades. Elaborem les ofertes de serveis detallats a les seves necessitats, sense lletra petita, fent constar de forma clara i concisa totes les condicions tècniques i econòmiques. Els certificats emesos per ICDQ són reconeguts a nivell nacional i internacional.
“… complir amb els compromisos adquirits amb els nostres clients, amb nosaltres mateixos…”

A l’escollir a ICDQ, com a entitat certificadora d’un sistema de gestió d’una empresa, el client està segur de que les activitats, pròpies d’un servei de certificació, seran portades a terme per professionals amb l’adequada qualificació i la necessària experiència en el sector d’activitat de l’empresa a certificar.

Què oferim?

Confiança

Els nostres clients confien en nosaltres. Per l’esforç, constància i treball diari de tot un organisme de certificació al seu servei.

Agilitat

Conscients de la importància del temps dels nostres clients som àgils com a empresa de auditoria i certificació. Intentem reduir al màxim els temps d’espera de les fases de cada procés. El teu objectiu és el nostre objectiu!

Competència tècnica i professionalitat

Busquem l’excel.lència en el nostre equip humà. El nostre personal és multidisciplinar i altament qualificat, tots els equips auditors disposen del necessari coneixement i qualificació en el sector d’activitat concret de cada una de les empreses a certificar.

Proximitat

Estem al costat dels nostres clients, parlem el mateix idioma, fem nostres les inquietuds i necessitats de cada un interpretant la seva problemàtica des de la seva òptica per oferir solucions personalitzades, tècnicament competents i econòmicament raonables per oferir el millor servei de certificació d’un sistema de gestió.

Procés de certificació

ICDQ ha desenvolupat un procés de certificació àgil, reduint els temps d’espera entre fases i exercint una supervisió del procés des del principi fins a la seva finalització. D’aquesta forma assegurem una homogeneïtat de criteri en totes les actuacions del personal que participa en les diferents fases. L’objectiu és complir, en tots els casos, els terminis acordats amb els nostres clients, conscients del perjudici que els causaria l’existència de temps d’espera innecessaris. Acreditacions i Autoritzacions ICDQ compta amb les acreditacions, autoritzacions i reconeixements necessaris per assegurar la competència tècnica i acceptació dels seus certificats a nivell nacional i internacional. ICDQ posa al seu servei una estructura operativa, organitzativa i documental en constant desenvolupament i creixement. Disseny de serveis a partir de les necessitats del mercat amb la garantia d’una màxima fiabilitat i accessibilitat. Una elevada capacitat d’innovació en serveis d’auditoria i certificació empresarial.