26 abril, 2021

Des de fa dos anys, els centres de formació ocupacional han de tenir un sistema de gestió de qualitat (SGC) basat en la norma ISO 9001. Així ho estableix l’Ordre TMS/369/2019, de 28 de març, per la qual es regula el Registre Estatal d’Entitats de formació del sistema de formació professional per a l’ocupació.

Un dels requisits que s’estableixen en aquesta regulació és l’obligatorietat, tant per a centres privats com públics, de comptar amb una certificació en vigor que acrediti la implantació d’un SGQ. Més concretament, són els articles 20 i 21 els que contemplen aquestes condicions, per a la formació presencial i per a la teleformació respectivament.

Convocatòria d’ajuts del SEPE per a formació

El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha aprovat a una resolució, al març de 2021, una convocatòria per concedir ajuts públics a entitats que executin accions de formació d’àmbit estatal. Amb ella, el fet d’estar certificada d’acord amb la norma ISO 9001, a la ISO 14001 o la ISO 27001 aporta 6 punts a sol·licitant.

Els cursos s’han de dirigir, principalment, a persones ocupades del sector del turisme, i estan emmarcats en el conjunt de mesures per implementar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L’obligatorietat de les normes ISO

La implantació de la ISO 9001 és, per tant, una necessitat i una obligació per a tots aquells centres de formació que vulguin regularitzar la seva pertinença al Registre Estatal d’Entitats de Formació del sistema de formació professional per a l’ocupació. A més, implantar un SGC basant-se en a aquesta norma els permet posar en marxa accions formatives que poden acollir-se als ajuts del SEPE.

Des de l’entrada en vigor de l’Ordre TMS/369/2019, de 28 de març, aquests centres tenien un període d’adaptació per complir amb tots els requisits exigits en ella. Aquest termini ha acabat el 2 d’abril de 2021. Entre els requisits que han de complir els centres es troba el disposar d’un Projecte Formatiu. A més, també han de tenir un certificat en vigor del sistema de gestió de qualitat implantat.

D’altra banda, comptar amb SGC d’acord amb les normes ISO 14001 i la ISO 27001 proporciona punts de cara a l’obtenció d’ajudes en les convocatòries públiques per a cursos d’àmbit estatal destinats a persones ocupades. D’aquesta manera, si l’empresa compleix amb la normativa obtindrà un important avantatge enfront d’altres centres de formació no certificats de la competència.

Si es vol saber més sobre els avantatges de certificar la implantació d’un sistema de gestió de qualitat amb una entitat de certificació com ICDQ, és possible posar-se en contacte amb nosaltres. Podem ampliar la informació al respecte d’aquest tema per a tots aquells interessats.