26 abril, 2021

Des de fa dos anys, els centres de formació ocupacional han de comptar amb un sistema de gestió de qualitat (SGC) basat en la norma ISO 9001. Així ho estableix lOrdre TMS/369/2019, de 28 de març, per la qual es regula el Registre Estatal dEntitats de Formació del sistema de formació professional per a locupació.

Un dels requisits que sestableixen en aquesta regulació és lobligatorietat, tant per a centres privats com públics, de comptar amb una certificació en vigor que acrediti la implantació dun SGC. Més concretament, són els articles 20 i 21 els que contemplen aquestes condicions, per a la formació presencial i per a la teleformació respectivament.

Convocatòria d’ajuts del SEPE per a formació

El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha aprovat en una resolució, el març del 2021, una convocatòria per concedir ajudes públiques a entitats que executin accions de formació d’àmbit estatal. El fet d’estar certificada conforme a la norma ISO 9001, a la ISO 14001 o a la ISO 27001 aporta 6 punts al sol·licitant.

Els cursos han de dirigir-se, principalment, a persones ocupades del sector del turisme, i estan emmarcats en el conjunt de mesures per implementar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L’obligatorietat de les normes ISO

La implantació de la ISO 9001 és, per tant, una necessitat i una obligació per a tots aquells centres de formació que vulguin regularitzar-ne la pertinença al Registre Estatal d’Entitats de Formació del sistema de formació professional per a l’ocupació. A més, implantar un SGC basant-se en aquesta norma els permet posar en marxa accions formatives que es poden acollir a les ajudes del SEPE.

Des de l’entrada en vigor de l’Ordre TMS/369/2019, de 28 de març, aquests centres tenien un període d’adaptació per complir tots els requisits que s’hi exigien. Aquest termini ha acabat el 2 d’abril del 2021. Entre els requisits que han de complir els centres es troben disposar d’un projecte formatiu. A més, també han de comptar amb un certificat en vigor del sistema de gestió de qualitat implantat.

D’altra banda, comptar amb SGC d’acord amb les normes ISO 14001 i la ISO 27001 proporciona punts de cara a l’obtenció d’ajuts a les convocatòries públiques per a cursos d’àmbit estatal destinats a persones ocupades. D’aquesta manera, si l’empresa compleix la normativa obtindrà un avantatge important davant d’altres centres de formació no certificats de la competència.

Si voleu saber més sobre els avantatges de certificar la implantació d’un sistema de gestió de qualitat amb una entitat de certificació com ICDQ, és possible posar-vos en contacte amb nosaltres. Podem ampliar la informació sobre aquest tema per a tots aquells interessats.