12 juny, 2018

A ICDQ les persones són la clau de la nostra organització; per aquest motiu treballem per atraure, motivar i retenir el talent.
En aquest moment estem buscant diferents persones a tot el territori Nacional Espanyol, que s’incorporin a la nostra organització com a AUDITOR CAP DE PRODUCTE (MARCATGE CE).

El perfil és el d’un Tècnic amb la competència requerida per a realitzar les auditories i realitzar una avaluació completa de tots els requisits de Marcatge CE. La seva qualificació requereix formació i experiència en processos d’auditoria, coneixements en els processos de fabricació, assajos i aplicacions del producte, així com coneixements i criteris adequats per avaluar la conformitat amb els requisits del Reglament UE núm. 305/2011 i de les normes harmonitzades d’aplicació als productes.

Inicialment busquem professionals amb experiència i qualificació en tots els grups de productes, Cals, Pigments, Fàbriques d’obra de paleta, Additius, Morters i àrids, Productes prefabricats de formigó, Xemeneies, Tubs radiants, Generadors aire calent, Acers, Elèctrodes, Perns, Alumini, Barreres geosintètiques, Geotèxtils, Làmines Impermeabilització, Estructures de fusta, Sistemes de protecció i reparació d’estructures, Adhesius, Mescles bituminoses.

Contracte mercantil i retribució negociada per cada projecte.
Oferim la incorporació en un entorn de treball format per un equip jove, multidisciplinari i dinàmic, així com formar part d’un projecte empresarial en plena expansió i creixement.

Enviar CV a rrhh@icdq.es

icdq.es_ICDQ_acord