12 juny, 2018

icdq.es ISOS’han publicat les versions d’ISO/FDIS 9001:2015 i ISO/FDIS 14001:2015.

El passat dia 2 i 9 de juliol de 2015 s’han publicat les versions ISO/FDIS 9001:2015 i ISO/FDIS 14001:2015, aquestes versions són l’esborrany final dels documents tècnics i la publicació està prevista pel setembre de 2015.

La nova versió de la ISO 9001 introdueix modificacions significatives, incidint en:
• Èmfasi en l’assoliment dels resultats esperats: per proporcionar productes i serveis que satisfacin els requisits del client i els requisits reglamentaris i incrementar la satisfacció del client.
• Major èmfasi en el context organitzacional.
• Pensament basat en el risc.
• Consolidació de l’enfocament basat en processos.
• Requisits de lideratge més explícits.
• Estructura de la norma que facilita l’integració d’altres sistemes de gestió.
• Una millor aplicació de la norma en la prestació de serveis.
• L’inclusió d’un requisit per definir els límits del sistema de gestió de la qualitat.

Per altra banda, la nova versió de l’ISO 14001 tindrà un enfocament més gran en:
• Gestió ambiental estratègica.
• Protecció de l’ambient.
• Lideratge.
• Acompliment ambiental.
• Pensament basat en el cicle de la vida.
El procés de transició de la certificació compta amb un període de 3 anys después de la publicació de la normes i des d’ICDQ estem preparant les nostres recursos, estructura i sistemes per a poder donar una resposta ràpida a les demandes d’evaluació que puguin sorgir, i en el moment que ho posem en marxa, serà comunicat a totes les parts interessades.
Poden consultar els documents informatius al respecte d’IAF, en els següents links: www.iaf.nu/upFil…/IAFID9Transition9001PublicationVersion.pdf
Per més informació al respecte, contactin amb nosaltres: info@icdq.es