11 novembre, 2022

Comptar amb la certificació ISO demostra el compromís d’una organització en el compliment dels seus objectius, i augmenta la credibilitat i confiança en els productes i serveis que ofereix.

La Certificació dels Sistemes de Gestió s’ha convertit en un requisit cada vegada més requerit per les empreses com a element integrant de les seves polítiques i del seu quefer diari així com factor de competitivitat i possibilitat de desenvolupament. A més, ha demostrat la seva eficàcia com a mètode per a aportar confiança addicional al client, facilitar la gestió interna i estimular processos de millora contínua.

Les ISO unifiquen els elements necessaris de cada organització per a augmentar la seva eficiència, millorar els seus productes i serveis, i reduir costos. La certificació d’una norma ISO dona valor a l’empresa que ho acredita, tant des d’un punt de vista de valoració exterior, com per la millor i control intern.

Els principals certificats ISO

Existeixen diferents certificats ISO, les ISO genèriques que són aplicables a qualsevol tipus d’empresa i organització, independentment del seu sector empresarial, i les normes ISO específiques per a uns certs sectors industrials (agricultura, alimentària, química, hostaleria, etc.).

Les principals normes ISO de caràcter genèric en les quals pot certificar-se qualsevol empresa o organització són:

ISO 9001. Sistema de gestió de la qualitat, relacionades amb en la gestió i control de processos i la seva avaluació. Les empreses s’interessen per obtenir aquesta certificació per a garantir als seus clients la millora dels seus productes o serveis.

ISO 14001. Sistema de gestió ambiental aquesta certificació se centra en la gestió i reducció de l’impacte en el medi ambient dels processos desenvolupats en l’empresa o organització i demostrar que són responsables i estan compromeses amb la protecció del medi ambient.

ISO 45001. Norma de caràcter general de sistemes de gestió de seguretat i salut en el treball relacionada amb el compliment de la normativa en Prevenció de Riscos Laborals. Aquesta certificació és una eina idònia per a totes aquelles organitzacions que vulguin millorar la gestió dels seus risc i els ajuda a ser més eficaços i eficients, reduint els accidents i malalties, i disminuir les situacions d’emergències i baixes laborals.

ISO 50001Es tracta d’un sistema de gestió ambiental que proposa una metodologia sistematitzada per a la gestió de projectes d’eficiència energètica dins de cada empresa o organització. Amb la implantació d’aquesta norma, qualsevol empresa serà capaç d’adoptar els processos per a comprendre el seu consum d’energia de base i així realitzar accions, plans i objectius d’eficiència  energètica aconseguint la reducció de consums.

ISO 27001. Aquesta norma estableix la implantació d’un sistema de gestió de la informació, que permetran una gestió adequada de la seguretat de la informació (dades, documents, etc.). a més d’unes mesures orientades a protegir la informació contra qualsevol amenaça i garantir en tot moment la continuïtat de les activitats de l’empresa.

Des de ICDQ podem ajudar-te a aconseguir la certificació que la teva organització necessita per a presentar-se a qualsevol procés de licitació amb l’administració pública d’una manera eficaç i eficient.

Som una entitat de certificació privada i independent amb vocació global i serveis en local que ofereix un avançat concepte en la prestació de serveis de certificació, inspecció, verificació i validació amb tres objectius: qualitat, professionalitat i alt grau de servei al client, i amb més de 20 anys d’experiència i un equip humà excel·lent que reforça el lema de la nostra entitat «Persones al servei de Persones».