24 setembre, 2021

Des de finals de setembre de 2020, el conglomerat d’empreses de el Grup ICDQ, utilitza una nova identitat corporativa que ens permet potenciar la confiança, imatge i posicionament del nostre grup en el mercat i actualitzar la marca reforçant la seva essència i enfocada a la creació de confiança en la societat, a través d’un sistema visual modern.

Per al procés de personalització es va optar per mantenir els principals elements de la nostra marca: ICDQ en el blau corporatiu. No obstant això s’ha suprimit el reflex anterior, s’han ajustat les línies i s’ha creat un subíndex. Aquest element ens permet determinar una divisió, una activitat o un País; A més, ens permet transmetre un missatge a la societat actual, posant de manifest el nostre potencial, seguretat i reconeixement.

El nou logotip no és un canvi radical, és una evolució: ICDQ evoluciona constantment i incorpora en el seu gràfica seus principals premisses: senzillesa, agilitat, competència, personalitat i confiança.