14 juliol, 2022

ICDQ ha dut a terme la certificació dels Sistemes de Gestió de Qualitat, Medi Ambient i de Formació Virtual de Mercamadrid.

Mercamadrid ha confiat en ICDQ per a realitzar els seus serveis d’auditoria i obtenir la certificació dels seus Sistemes de Gestió de Qualitat, Medi Ambient i de Formació Virtual.

Mercamadrid és la major plataforma de distribució, comercialització, transformació i logística d’aliments frescos d’Espanya. A més, és una de les Unitats Alimentàries referents en el panorama internacional, gràcies no sols a les infraestructures i serveis disponibles, sinó gràcies a la important activitat i dinamisme que les empreses instal·lades estan demostrant en els últims temps.

Aquesta empresa pública concentra una de les ofertes més àmplies i diverses d’alimentació fresca, amb els millors productes procedents de més de 50 països, i per a això, compten amb un equip humà format per professionals qualificats i compromesos amb la visió i valors de l’empresa.

Mercamadrid, S. a. està adscrita a l’Àrea de Govern d’Economia, Innovació i Ús de l’Ajuntament de Madrid, i gestiona la Unitat Alimentària de Madrid amb criteris de sostenibilitat econòmica, social i ambiental.

També proporciona infraestructures i serveis de valor als seus clients perquè puguin desenvolupar la seva activitat i contribuir a satisfer les necessitats del consumidor.

La norma UNE 66181 – Formació Virtual

Mercamadrid disposa d’un centre de Formació en el qual compta amb instal·lacions i eines formatives per al servei públic i en el qual ofereix una extensa oferta de formació i facilitar l’ampliació de coneixements i l’especialització professional. És per això que Mercamadrid ha realitzat la certificació de la UNE 66181:2012 i que defineixen la qualitat de la formació virtual.

Mitjançant la certificació de la UNE 66181:2012 s’aconsegueix la millora de la competitivitat i capacitat d’innovació de la formació, basada en l’ús de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) i a més permet reconèixer de manera clara a les organitzacions que han implantat una oferta formativa virtual de qualitat.

Sobre ICDQ

Estem contents que ICDQ hagi estat l’entitat adjudicatària per a ajudar a Mercamadrid en l’obtenció de la certificació de les norma ISO 9001, ISO 14001 i UNE 66181:2012 i contribuir en el compromís d’aquesta empresa per la qualitat dels serveis que ofereixen, en la protecció i la sostenibilitat ambiental, el desenvolupament socioeconòmic i en l’àmbit formatiu impulsant el desenvolupament professional.

Som una entitat de certificació, privada i independent amb vocació global i serveis en local que ofereix un avançat concepte en la prestació de serveis de certificació i verificació amb tres objectius: qualitat, professionalitat i alt grau de servei al client, i amb més de 20 anys d’experiència i un equip humà excel·lent que reforça el lema de la nostra entitat «Persones al servei de Persones».