18 maig, 2020

A ICDQ som
persones al servei de persones, per això hem elaborat aquest article en el qual
donem resposta a les preguntes més freqüents relacionades amb el nou protocol
μBioFree®.

Quin és
l’objectiu del protocol? Beneficis de la seva implantació

L’objectiu del
protocol és que cada organització, empresa o establiment garanteixi que
compleix amb els requisits legals, sectorials i de bones pràctiques sobre la
disminució de la càrrega de microorganismes en els seus espais de treball i
productes. Eliminació de les fonts de contagi i propagació de virus i bacteris
que afecten la salut humana.

Contribueix a:

 • A
  establir responsables directes sobre la presa de decisions en casos d’epidèmies
  o pandèmies.
 • Generar
  benestar psicològic en els treballadors, clients i l’entorn de l’empresa.
 • A
  disminuir les malalties en l’entorn laboral
 • A
  generar seguretat i garantia per als nostres clients i usuaris.
 • A
  millorar la resiliència de les organitzacions en situacions de contagi,
  epidèmia o pandèmies presents i futures.

¿El protocol
és aplicable només a establiments?

El protocol és
aplicable a qualsevol tipus d’organització, establiment, producte o servei

Si tinc
certificada la OHSAS 18001 o la ISO 45001 compleixo ja amb els requisits?

Entenem que les
empreses que estan certificades en aquestes normes han d’estar en compliment
perquè hauran actualitzat els seus plans de prevenció a aquests nous perills,
hauran analitzat els seus riscos i hauran proposat les mesures de control
adequades no només per als seus empleats sinó per a les parts interessades o
afectades com puguin ser clients, usuaris, proveïdors, etc que estiguin en
algun moment en les seves instal·lacions. Creiem que les empreses certificades
amb aquestes normes és de fàcil obtenció la certificació del protocol donat el
seu grau de maduresa en la gestió i plans d’acció afegint un alt valor amb un
nou certificat que evidencia la correcta aplicació de protocols relacionats amb
la càrrega microbiològica que per si el certificat de SST no s’evidencia en
primera instància.

Quina relació
té el protocol amb les guies que estan apareixent?

Molta. Ja que el
protocol no diu com ha d’abordar l’organització el control de la càrrega
microbiològica que suposi un risc per a les persones. Per això les guies són
documentació de suport a les organitzacions que apliquin el protocol per a la
seva aplicació segons sector, activitat, tipus d’instal·lació i adequació als
riscos analitzats i sobre els quals l’establiment ha de tenir plans i accions.

És obligatori
disposar d’analítiques sobre càrrega microbiològica?

Aquelles que
marqui la legislació vigent com a mínim. A partir d’aquest mínim aquelles que
l’organització en funció dels riscos detectats, els controls establerts i el
sistema de vigilància i monitorització necessiti per evidenciar l’efectivitat
d’aquests.

¿L’aplicació
d’aquest protocol no seria responsabilitat dels serveis de prevenció?

La
responsabilitat és de la direcció de l’establiment i del comitè de seguretat
microbiològica d’acord amb el protocol que indica que al costat de la direcció
han d’estar els responsables del servei de prevenció en higiene i salut com a
mínim.

Tot i tenir una
importància rellevant aquesta posició i que deu ser escoltada i atesa al màxim
nivell en aquest protocol no ha de ser assenyalats com el responsable de.

Considerem que és
una responsabilitat global l’aplicació d’aquest en la qual intervenen altres
empreses especialitzades com ara:

 • Empreses
  de neteja i desinfecció amb protocols validats, actualitzats i d’acord amb els
  riscos detectats
 • Empreses
  de manteniment de les instal·lacions, especialment les de clima, amb protocols
  validats, actualitzats i d’acord amb els riscos detectats
 • Empreses
  de vigilància si es disposa d’elles
 • Empreses
  o departament de tecnologia per a aquelles tecnologies aplicades com a part
  dels controls
 • Responsables
  de la protecció de dades i la privacitat de les persones per no incórrer en
  incompliments en aquesta matèria a l’incloure controls que violessin els seus
  drets o la seva intimitat.

Per què
confiar amb ICDQ?

ICDQ Group és una
empresa independent dedicada a l’avaluació de conformitat que manté la seva
total imparcialitat i independència no té cap conflicte d’interès amb els
clients que certifica el tret associació que depengui d’unes quotes dels seus
associats o d’interessos econòmics en el sector que pugui influir en el
resultat de les avaluacions, no es dedica ni està vinculada a cap activitat ni
disposa d’altres empreses que prestin serveis de suport a les empreses que
poden influir en els resultats.

Com a entitat
d’avaluació de conformitat assegura no tenir cap conflicte d’interès el que
assegura davant el mercat la rigorositat de les seves actuacions sense estar
subjecte a pressions o exigències de cap mercat ni sector.

El certificat i
segell respon en primer lloc a una necessitat actual de garantir una seguretat
en la nostra vida social dins dels establiments tant a la feina, com en el
sector serveis, com en els establiments destinats a l’oci.

És evident que
aquesta garantia es posa en valor quan és ICDQ com a tercer independent que
certifica davant dels usuaris de l’establiment, ja siguin habituals, visitants
o de logística, donant confort i seguretat.

Quins
avantatges ofereix aquest segell respecte a altres productes similars?

 • Procés
  exclusiu
  . No és un segell
  de desinfecció i neteja o un segell d’avaluació d’implementació de mesures
  arquitectòniques segons una guia de recomanacions. Tampoc és un segell
  sectorial creat per un sector en concret subjecte a interessos més enllà del benestar
  i seguretat dels empleats i usuaris. És transversal per a qualsevol activitat,
  establiments o servei atès que la problemàtica en general i comú i els microorganismes
  i la salut de les persones és global. Es tracta d’un model procés d’avaluació
  específic de l’establiment, de manera que es garanteix la millor implementació
  possible en el mercat i norma per a aquest tant en forma com en pressupost de
  mesures implementades.
 • Protocol
  viu i flexible.
  No
  certifica només el compliment del protocol en el moment d’avaluació de l’establiment
  sinó que el protocol inclou les variacions normatives, criteris sanitaris i
  guies d’actuacions i hàbits que es puguin anar produint i que s’han
  d’incorporar en funció de les regulacions.
 • No
  és exclusiu del COVID-19
  .
  Engloba qualsevol tipus de contagi per qualsevol tipus de virus, bactèria, etc.
  per la qual cosa és un certificat que té continuïtat després de la situació
  actual i ens deixa una sistemàtica de treball i control futur perquè, esperant
  no sigui així, si en futur succeïssin nous casos l’establiment estigui
  totalment preparat
 • Manteniment
  i control.
  No només
  garanteix que s’han implementat mesures específiques sinó que aquestes
  s’avaluen i controlen, tenint plans d’emergència per donar resposta a les
  possibles noves contingències.
 • Adaptat
  al pressupost.
  El pla es
  pot adaptar al pressupost de cada establiment segons la inversió estimada i
  sempre que es garanteixin els objectius. L’avaluació i certificació també
  s’ajusta a cada cas i particularitat.