11 maig, 2020

Des de ICDQ també hem preparat aquest article al nostre blog amb les normes de referència i de consulta per ampliar o implementar els plans de control relacionats amb el protocol μBioFree®. Esperem que sigui del vostre interès.

 • EN
  16636: 2015 Serveis de gestió de plagues
 • UNE
  100012: 2005 Higienització de sistemes de climatització
 • UNE
  171.330 Qualitat ambiental a interiors
 • UNE
  171.350: 2016 Qualitat ambiental a interiors. Qualitat ambiental a hosteleria
 • UNE-EN
  16.798-1: 2020- Eficiència energètica dels edificis. Ventilació dels edificis.
  Part 1: Paràmetres de l’ambient interior a considerar per al disseny i
  l’avaluació de l’eficiència energètica d’edificis incloent la qualitat de
  l’aire interior, condicions tèrmiques, il·luminació i soroll. Mòdul 1-6.
 • UNE-EN
  16.798-3: 2018- Eficiència energètica dels edificis. Ventilació dels edificis.
  Part 3: Per a edificis no residencials. Requisits d’eficiència per als sistemes
  de ventilació i climatització (Mòduls M5-1, M5-4)
 • ISO
  22301: 2019 Security and resilience – Business continuity management systems –
  Requirements