21 setembre, 2022

La mútua d’àmbit nacional amb més de 110 anys de trajectòria ha renovat la certificació del seu Sistema de Gestió Energètica ISO 50001 amb ICDQ.

ICDQ, després d’haver estat adjudicada l’any passat per a realitzar les auditories externes de l’ISO 50001 de Mutua MAZ, enguany ha realitzat l’auditoria de renovació d’aquesta.

Edifici de MAZ a Osca

MAZ és una mútua d’àmbit nacional, present en totes les Comunitats i Ciutats Autònomes del país. Més de 86.000 empreses confien en els serveis de MAZ per a l’assistència dels seus treballadors i la gestió de les seves prestacions atès un col·lectiu de més de 700.000 treballadors amb una plantilla de 1.204 empleats.

En 2016 el compromís de MAZ amb el medi ambient es va impulsar dins de la seva política de compromís social i millora contínua, i va promoure la implantació de l’eficiència energètica per a la seva àmplia xarxa de centres, on van identificar diverses accions amb l’objectiu de mantenir i millorar un sistema de gestió d’energia dins de l’organització.

MAZ continua apostant fermament per minimitzar l’impacte que el consum energètic té en el Medi Ambient, és per això que la implantació de la norma ISO 50001 en l’empresa els ha ajudat a reduir un 50% la seva petjada de carboni, així com a millorar l’acompliment energètic de l’organització.

Sobre ICDQ

ICDQ, sentim orgull de poder realitzar de nou la certificació d’aquesta norma i formar part del compromís mediambiental de les empreses, com MAZ, que continua demostrant la seva aposta per l’eficiència energètica amb les mesures implantades en els seus centres al llarg d’aquests anys, a més de la seva contínua millora a reduir els costos relacionats amb energia, i l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle.

Som una entitat de certificació, privada i independent amb vocació global i serveis en local que ofereix un avançat concepte en la prestació de serveis de certificació, inspecció, verificació i validació amb tres objectius: qualitat, professionalitat i alt grau de servei al client, i amb més de 20 anys d’experiència i un equip humà excel·lent que reforça el lema de la nostra entitat «Persones al servei de Persones».