11 juny, 2018

Els membres de la IAF van prendre una decisió històrica que probablement serà considerada en el futur como un moment decisiu. El 30 d’octubre de 2017, els membres de l’Assemblea General de la IAF van votar afirmativament per procedir al desenvolupament d’una base de dades de la IAF de certificats de sistemes de gestió acreditats.

Al desembre de 2015 es va aprovar el conjunt de principis sobre els quals basar una base de dades i es va formar un Comitè de gestió (IAF DMC) que durant dos anys ha treballat per a presentar la viabilitat de la proposta.

Aquesta decisió de procedir al desenvolupament de la base de dades li dona al DMC l’autoritat per emprendre el treball de crear aquesta base de dades i ja està treballant àrduament per entregar aquesta en nom del membres de la IAF i en nom de les parts interessades a nivell mundial (organismes d’acreditació, organismes de certificació, organitzacions certificades i usuaris de certificació acreditada) de la certificació dels sistemes de gestió acreditats. L’objectiu és assolir que la base de dades estigui disponible abans de finals de 2018.

Per més informació podeu consultar aquest enllaç.