12 juny, 2018

ICDQ se suma com a patrocinador dels Premis Prevencionar col.laborant d’aquesta manera a la millora de la cultura preventiva i recolzant a PREVENCIONAR en el reconeixement i entrega de premis a aquelles persones, associacions, empreses, entitats, etc., que realitzen una tasca destacable en el camp de la prevenció de riscos laborals, la seguretat i salut en el treball i la promoció de la salut en els entorns de treball.

Podeu llegir la notícia publicada en el link de la següent imatge:

icdq.es logo-premios-prevencionar