15 març, 2022

La Associació Mancomunitat Sanitària de Prevenció i Consorci Sanitari de Catalunya adjudiquen a ICDQ les auditories de certificació de les normes ISO 9001, ISO 45001 i la de PRL.

ICDQ ha estat adjudicatària per part de la Associació Mancomunitat Sanitària de Prevenció per a la realització dels serveis d’auditoria del sistema de Qualitat, de Seguretat i Salut en el Treball. Al mateix temps, també ha estat adjudicatària per part del Consorci Sanitari de Catalunya per a l’auditoria reglamentària de Prevenció de Riscos Laborals.

AMSP és un servei de prevenció de riscos laborals mancomunat que presta serveis de seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia aplicada i vigilància de la salut en l’àmbit sanitari i sociosanitari en tota Catalunya, igual que el Consorci de Salut Sanitari de Catalunya, que compta amb diferents centres on ofereixen els seus serveis. A més té com a missió impulsar models de salut i social excel·lents i sostenibles per a millorar la qualitat de vida de les persones, oferint serveis d’alt valor.

La Mancomunitat Sanitària de Prevenció va néixer en 1998 amb vocació de donar serveis relacionats amb la prevenció de riscos laborals per als centres sanitaris i sociosanitaris del sector públic.

Aquesta associació és el resultat d’una aliança entre entitats sanitàries i sociosanitàries que des de l’inici ha basat la seva estratègia en la consolidació d’un equip humà expert en sistemes preventius i polivalent.

El desplegament d’unitats de prevenció i medicina del treball en cada entitat associada, l’adquisició de mitjans tècnics adequats per al control ambiental que requereixen els centres sanitaris, i l’aposta constant per la formació continuada dels nostres professionals són les visions principals per a la mancomunitat

Tant la AMSP com El Consorci de Salut Sanitari de Catalunya i ICDQ comparteixen la mateixa missió, millorar contínuament a través del compromís i la capacitat d’innovació i garantir unes condicions de treball segures i saludables.

Sobre ICDQ

En ICDQ sentim orgull de poder proporcionar servei d’auditoria per a empreses públiques i especialitzades en l’àmbit sanitari i sociosanitari sobre la prevenció de riscos laborals i la salut en el treball.

Som una entitat de certificació, privada i independent amb vocació global i serveis en local que ofereix un avançat concepte en la prestació de serveis de certificació i verificació amb tres objectius: qualitat, professionalitat i alt grau de servei al client, i amb més de 20 anys d’experiència i un equip humà excel·lent que reforça el lema de la nostra entitat “Persones al Servei de Persones”.