11 juny, 2018

El dijous 15 de setembre es va portar a terme la firma de l’acord de colaboració entre ICDQ Instituto de Certificación i l’empresa CGN Certificación, per a la promoció de la Certificació ISCC de biocombustibles.

CGN Certificación és una empresa on els seus inicis començaven al Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio, i que es presentava com una alternativa en el món de la certificació més propera al client amb un servei totalment personalitzat. Neix com una empresa conscienciada que a més d’oferir tot tipus de certificacions s’ha especialitzat amb els anys en aquelles que ajuden a la Sostenibilitat i el Medi Ambient. Aquest camí ha portat a que CGN sigui la primera empresa acreditada per l’American National Standars Institute (ANSI) per a l’esquema ISCC, tenint així acreditació pròpia per a poder certificar sota la norma ISCC a empreses a nivell mundial. CGN compta amb un equipo d’auditors/es especialitzats amb aquest esquema amb anys d’experiència i empreses certificades per tot el món.

ICDQ, col.laborador en aquest Conveni, és una entitat de certificació, privada i independent amb vocació local i global, que neix per oferir un nou concepte a la prestació de serveis de certificació con tres objectius: qualitat, professionalitat i alt grau de servei al client, amb més d’una dècada d’experiència que l’avala en serveis d’auditoria i certificació, i amb la que CGN col.labora des de fa anys en la certificació de normes ISO.

A la vegada ICDQ forma part de ICDQ Group, present a través d’aquesta marca a nivell internacional, comptant amb clients als principals sectors d’activitat: Logística i Transport, Govern, Hostaleria i Restauració, Educació, Sanitat i Sectors Industrials, comptant amb clients a més de 10 països.

L’objecte de l’Acord que s’ha firmat ara entre aquestes dues entitats és la certificació d’empreses i la comprovació del compliment amb els requisits legals de sostenibilitat en els mercats del biocombustible, així com documentar la sostenibilitat i la traçabilitat de matèries primes en les indústries associades a la producció de biocombustibles a través de l’esquema ISCC. Aquest esquema promou la biomassa sostenible amb baixes emissions de CO2 proposades per la Unió Europea. A finals de l’any 2015 s’aprovava l’Acord de París en virtut de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic.

En l’esmentat Acord s’exigeix la cooperació i la participació més àmplia possible de tots els països amb mires a accelerar la reducció de les emissions mundials de gasos d’efecte hivernacle.

A la firma del Conveni van ser-hi presents David Galeote, CEO d’ICDQ, i Jaime Rodrigo, Gerent de CGN Certificación.

icdq.es acuerdo ICDQ CGN