ICDQ apareix al reportatge “Todo certificado” que el programa Repor de Radio Televisión Espanyola va emetre recentment sobre la importància d’obtenir un certificat a través d’una certificadora acreditada.

L’entitat de certificació obté una acreditació que permet a l’usuari distingir entre un certificat acreditat d’un no acreditat.