12 juny, 2018

Des del passat mes de juny disposem de més competències en el marcatge CE després d’obtenir l’ampliació per a nous grups de productes del REGLAMENT EUROPEU Núm. 305/2011.

Així, entre els PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ afegim els grups:

– Barreres geosintètiques / geotèxtils / làmines d’impermeabilització.
– Mescles bituminoses.

Aquesta ampliació confirma la professionalitat de l’equipo humà que forma ICDQ i ens anima a continuar treballant per millorar els nostres serveis adaptant-nos a les necessitats de cada un dels nostres clients.