8 febrer, 2022

ICDQ encarregada de realitzar el servei d’auditoria a l’Institut de Diagnòstic per la Imatge pel seu Sistema de Gestió de Qualitat.

L’Institut de Diagnòstic per la Imatge [IDI] ha adjudicat a ICDQ el servei d’auditoria del seu Sistema de Gestió de Qualitat (ISO 9001).

Institut de Diagnòstic per la Imatge

IDI ofereix prestacions de serveis assistencials, docents i de recerca. Disposen de qualsevol servei de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear, així com qualsevol altre servei mèdic o clínic relacionat amb l’ús i el tractament de la imatge mèdica.

A més, compta amb una gran varietat de centres situats a Catalunya que ofereixen serveis pròxims als ciutadans i als professionals, tant en l’àmbit atenció hospitalària com en l’atenció primària. Aquests centres compten amb les equipaments i infraestructures tecnològiques més avançades, i a un equip professional altament qualificat.

Aquesta empresa contribueix al progrés científic i social a través de la difusió del coneixement i la innovació aplicant els criteris d’eficiència, qualitat, garantia de l’adequació i accessibilitat dels pacients.

Sobre ICDQ

En ICDQ, estem agraïts de poder certificar a una empresa pública i adscrita a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, com és el Institut de Diagnòstic per la Imatge i ajudar a promoure la innovació i desenvolupar noves tecnologies de diagnòstic i contribuir al fet que la qualitat de la gestió i que, sens dubte, es veu reflectit en la qualitat del servei que rep el ciutadà.