5 juliol, 2022

Els Centres de Transferència i Formació de la Fundació URV realitza la certificació de la ISO 9001 amb la entitat ICDQ.

ICDQ ha estat l’empresa adjudicatària per a realitzar l’auditoria als centres de Transferència de Tecnologia i Innovació i el de centre de Formació Permanent de la Fundació de l’Universitat Rovira i Virgili per certificar el seu Sistema de Qualitat.

ICDQ certifica a la fundació URV de la ISO 9001

La Fundació URV és l’entitat creada per la Universitat Rovira i Virgili per a promoure la relació entre la Universitat i la societat, amb la finalitat d’identificar i satisfer les necessitats de l’entorn socioeconòmic mitjançant la transferència de coneixements, la formació permanent i la innovació a la disposició de les persones i les organitzacions a través del potencial innovador de la Universitat Rovira i Virgili.

Aquesta entitat compta amb més d’un centenar de grups de recerca i una extensa comunitat docent amb una àmplia oferta científic-tecnològica i formativa, per a atendre les necessitats de R+D+I i formació.

A més, ofereix un extens catàleg de Màsters, Postgraus i cursos de Formació Contínua per a facilitar a la ciutadania, els professionals i les empreses l’ampliació de coneixements, el reciclatge i l’especialització professional.

Per desenvolupar aquestes activitats, la Fundació URV, disposa de dos centres, el Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació i el Centre de Formació Permanent.

Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTI)

Aquest centre, satisfà les necessitats tecnològiques i de serveis generats pels sectors productius i d’administració des d’un àmbit universitari.

Centre de Formació Permanent

El Centre de Formació Permanent de la Fundació URV, ofereix una extensa oferta de formació permanent a l’abast de la ciutadania, els professionals i les empreses amb l’objectiu de facilitar l’ampliació de coneixements, el reciclatge i l’especialització professional. El catàleg de l’oferta formativa es basa en criteris de qualitat acadèmica, s’adapta a les demandes del teixit social i econòmic i s’anticipa a les necessitats dels perfils professionals emergents.

Sobre ICDQ

A ICDQ volem ajudar a que fundacions com la d’URV continuïn millorant en la seva missió en l’àmbit educatiu d’aconseguir un alt nivell de qualitat i compromís en la formació permanent de les persones i les organitzacions.

Som una entitat de certificació, privada i independent amb vocació global i serveis en local que ofereix un avançat concepte en la prestació de serveis de certificació i verificació amb tres objectius: qualitat, professionalitat i alt grau de servei al client, i amb més de 20 anys d’experiència i un equip humà excel·lent que reforça el lema de la nostra entitat «Persones al servei de Persones».