9 novembre, 2020

En l’avenç i la millora dels serveis prestats per l’empresa certificadora ICDQ CERT cap als nostres clients, des del passat 30 d’octubre estem acreditats per ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació) com a Verificador Mediambiental amb Número ES-V-0019.

Un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals basat en el Reglament EMAS

És un sistema voluntari que permet a qualsevol organització, tant pública com privada, avaluar-ne i millorar-ne el comportament ambiental i difondre la informació oportuna al públic ia altres parts interessades. A més, té en compte criteris ambientals amb la finalitat de disminuir els impactes que pugui tenir l’empresa sobre el medi ambient.

ICDQ CERT som una empresa certificadora amb un eslògan clar i directe: persones al servei de persones. Per això, recentment hem estat acreditats per ENAC per a la realització de verificacions mediambientals conforme a l’EMAS III, constituït principalment pel Reglament (CE) núm. 1221/2009 (EMAS) i les seues modificacions posteriors Reglaments (CE) núm. 2017/1505 i 2018/2026 (EMAS).

Les empreses certificades amb la ISO 14001 que es vulguin adherir a l’EMAS hauran de:

Realitzar una revisió ambiental inicial.
Demostrar que compleixen tota la reglamentació ambiental aplicable. L’organisme competent en el tràmit de la inscripció al registre d’una organització consulta l’autoritat ambiental sobre el compliment de la legislació ambiental del sol·licitant.
Identificació daspectes ambientals indirectes.
Elaborar i mantenir una Declaració ambiental verificada i validada per ICDQ com a verificador acreditat.
Avaluar el comportament ambiental de l’organització.
Involucrar els treballadors en la millora contínua del sistema (Comitè, Bústia de suggeriments, etc.).
Demostrar que manté un diàleg obert amb el públic i amb altres parts interessades.

Des d’ICDQ CERT, estem a la vostra disposició per materialitzar qualsevol iniciativa de certificació que ens vulgueu plantejar. Per a informació complementària o addicional podeu contactar amb nosaltres mitjançant els nostres canals habituals.