1 març, 2022

La certificació EVE VEGAN arriba a Espanya de la mà de ICDQ per a promoure el compromís y conscienciació sobre un consum ecològic, sanitari i ètic.

L’emergència ecològica, l’escassetat de recursos vegetals, els problemes de salut causats pel consum excessiu i la profunda necessitat de tornar el al respecte cap als éssers vius són els factors clau que impulsen als consumidors actuals a exigir productes més ecològics i vegans.

A ICDQ volem contribuir en la conscienciació sobre l’impacte ecològic, sanitari i ètic del consum diari. És per això que veiem en aquest segell una bona oportunitat per aprofitar al màxim el creixement del mercat vegà, i apostar per a una forma diferent de produir, transformar i consumir.

Expertise Végane Europe, es un organisme de certificació independent, especialitzat en la conformitat dels productes vegans. Aquesta certificació concerneix productes alimentaris, cosmètics o tèxtils.

El segell internacional EVE VEGAN té com a finalitat certificar productes que garanteixen no tenir ingredients d’origen animal o que no hagin estat produïts mitjançant l’explotació animal, a més de la fabricació o l’envasament.

Aquesta marca internacional és present en més de 17 països, amb un sistema de certificació exigent i amb garantia de serietat i qualitat, però també fàcil i ràpid d’implementar ja que ofereixen assessorament durant el procés de certificació.

Invertir en una certificació vegana europea és un compromís sostenible ja que garanteix les seves relacions comercials amb tots aquells que desenvolupen un comerç sense explotació animal.

La marca de certificació EVE VEGAN®, és una marca registrada i vàlida a tot el món. Sigui com sigui el país de destinació dels productes, garanteix el respecte dels criteris internacionals de veganisme comunament validats per les principals associacions d’Europa.

COM OBTENIR EL SEGELL EVE VEGAN®?

  • El producte i els seus ingredients no han de contenir res d’origen animal.
  • Els productes no han d’haver estat provats en animals.
  • El centre de producció ha d’ajustar-se als estàndards que es marquen.
  • Els auditors duran a terme una avaluació de les condicions de transformació.

Sobre ICDQ

Per a ICDQ, invertir en la certificació vegana significa facilitar la seva presencia i reforçar una relació a llarg termini i demostrar la seva conformitat amb un certificat emès per una autoritat reconeguda com la marca de certificació EVE VEGAN®.

Som una entitat de certificació, privada i independent amb vocació global i serveis en local que ofereix un avançat concepte en la prestació de serveis de certificació i verificació amb tres objectius: qualitat, professionalitat i alt grau de servei al client, i amb més de 20 anys d’experiència i un equip humà excel·lent que reforça el lema de la nostra entitat “Persones al Servei de Persones”.