9 novembre, 2020

En l’avanç i millora dels serveis prestats per l’empresa certificadora ICDQ CERT cap als nostres clients, des del 30 d’octubre estem acreditats per ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació) com a Verificador Mediambiental amb Nombre ES-V-0019.

Un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals basat en el Reglament EMAS

És un sistema voluntari que permet a qualsevol organització, tant pública com privada, avaluar i millorar el seu comportament ambiental i difondre la informació oportuna al públic i altres parts interessades. A més, té en compte criteris ambientals amb la finalitat de disminuir els impactes que l’empresa pugui tenir sobre el medi ambient.

ICDQ CERT som una empresa certificadora amb un eslògan clar i directe: persones al servei de persones. Per això, recentment hem estat acreditats per ENAC per a la realització de verificacions mediambientals d’acord amb l’EMAS III, constituït principalment pel Reglament (CE) núm. 1221/2009 (EMAS) i les seves modificacions posteriors Reglaments (CE) núm. 2017/1505 i 2018/2026 (EMAS).

Les empreses certificades amb la ISO 14001 que vulguin adherir-se a l’EMAS hauran de:

  • Realitzar una revisió ambiental inicial.
  • Demostrar que compleixen amb tota la reglamentació ambiental aplicable. L’organisme competent en el tràmit de la inscripció en el registre d’una organització consulta a l’autoritat ambiental sobre el compliment de la legislació ambiental del sol·licitant.
  • Identificació d’aspectes ambientals indirectes.
  • Elaborar i mantenir una Declaració ambiental verificada i validada per ICDQ com a verificador acreditat.
  • Avaluar de el comportament ambiental de l’Organització.
  • Involucrar els treballadors en la millora contínua de sistema (Comitè, Bústia de suggeriments, etc.).
  • Demostrar que manté un diàleg obert amb el públic i altres parts interessades.

Des d’ICDQ CERT, estem a la vostra disposició per a materialitzar qualsevol iniciativa de certificació que ens vulguin plantejar. Per a informació complementària o addicional poden contactar amb nosaltres mitjançant els nostres canals habituals.