14 abril, 2020

D’acord amb al que indica a les respostes de IAF a preguntes freqüents s’informa que s’estenen els períodes de transició i migració acordats per les normes ISO 45001, ISO 22000 i ISO 50001.

S’amplien 6 mesos els seus períodes de transició a les noves versions pel que fa als terminis que tenien establerts.

Així mateix aclareix que aquestes adaptacions poden realitzar-se durant aquest període mitjançant tècniques d’auditoria remota. Veure pregunta nº 20 i en específic per a la norma ISO 45001 a la pregunta nº 15.

Aquesta resposta enllaça a una altra reiterada pregunta que el mercat s’ha fet. Pregunta nº 5 en la qual indica que es pot realitzar una auditoria 100% en remot si per l’esquema específic tots els requisits es poden avaluar de forma remota, inclosa l’observació d’activitats. Malgrat tot, això podria canviar per esquemes específics.

Aquesta resposta inclou esquemes com la ISO 27001 durant aquest període com s’indica a la resposta de la pregunta nº 6 o per a altres esquemes de verificació com aclareix en la seva resposta a la pregunta nº 12. Per exemple, verificacions de memòries de sostenibilitat que realitzem les entitats d’avaluació de conformitat.

Cal prestar especial atenció a la resposta a la pregunta nº 14 sobre sistemes de seguretat i salut en el treball d’acord OHSAS 18001 o ISO 45001 on aclareix que el control de processos i el control de riscos poden auditar utilitzant tècniques d’auditoria remota fins al final de l’emergència COVID-19.

Enllaç web  IAF FAQS