10 desembre, 2020

Fa anys, quan volíem saber com era una empresa, miràvem el seu volum de facturació i en funció d’aquests números valoràvem si una empresa era molt sòlida o no ho era. No obstant això, els anys han demostrat que un indicador purament financer tampoc ens dona tota la informació sobre una empresa. Els temps exigeixen un altre tipus d’indicadors i en aquest context neix l’Estat d’Informació No financera. Per això s’estableixen aquests informes a part de les de caràcter financer a les empreses.

Amb l’objectiu de donar pes a un altre tipus d’informació i valorar les accions dins d’una empresa que repercuteixen de forma positiva en la nostra societat, apareixen la Llei d’informació no financera, 11/2018. A partir del 1 de gener de l’2021, aquest informe se sol·licita a empreses de més de 250 treballadors i busca que aquestes empreses facilitin un determinat tipus d’informació a la qual no només diuen quant guanyen sinó que a més, expliquen el com ho fan.

Aquest tipus d’informació no només és obligatòria sinó que és important per als inversors d’aquestes empreses ja que tenir en compte aquest element de “com guanyen diners”, els permet avaluar si una empresa és rendible, sostenible i respon a la necessitat de la societat a tenir informació i a oferir transparència.

Així que la preparació d’aquest informe és una altra manera de contribuir a l’economia mundial sostenible, cosa que és imperatiu en el context actual de canvi climàtic i per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats per les Nacions Unides per a 2030.

La teva empresa està preparada per a aquest canvi?

Has de tenir en compte que l’informe EINF demana informació relacionada amb qüestions mediambientals, socials i relatives a el personal, en relació amb els drets humans i informació relacionada amb la lluita contra els suborns i la corrupció. Aquest informe també pot tenir informació sobre les cadenes de subministrament i fins i tot pot contenir mesures adoptades per fomentar les bones pràctiques. L’eina més freqüent, encara que no l’única, utilitzada per les empreses per seguir a l’elaborar el seu informe de EINF és el GRI Global Reporting Initiative a l’ésser el de major reconeixement i acceptació a nivell internacional.

Un cop tens clar el que ha de reflectir l’Estat d’Informació no Financera has de saber que aquest informe s’ha d’aprovar en la junta d’accionistes i han d’estar validades per empreses avaluadores de la conformitat que compleixin els principis d’imparcialitat amb l’empresa que elabora l’informe i que sigui experta avaluadora de la conformitat en matèria de sostenibilitat (verificadors de sostenibilitat i amb experiència en verificacions i certificacions en les àrees de medi ambient, igualtat, compliance així com dels ODS. En aquest cas, ICDQ pot ajudar-te donat que som una entitat de certificació i verificació avaluadora de la conformitat sense conflicte d’interès en altres activitats en les empreses clients com ara consultories, gestió jurídica, actuacions comptables, serveis formatius, … en les empreses que són considerades com de conflicte d’interès en les avaluacions de la conformitat i que poguessin posar en dubte la verificació de la informació per altres interessos davant els grups d’interès.

I en què beneficia a les empreses?

Més enllà de l’obligatorietat de l’elaboració d’aquest informe, treballar amb aquest tipus d’informació millora la imatge de la nostra empresa. A més, ens obliga a fer un seguit de reflexions internes que van a ser beneficioses per a tota l’organització, així com de disposar d’indicadors clau en les àrees de sostenibilitat considerats cada vegada més pels grups d’interès i inversors.

Per obtenir informació o ajuda per a la verificació, no dubti en contactar amb ICDQ, el seu avaluador de la conformitat de referència