10 desembre, 2020

Fa anys, quan volíem saber com era una empresa, miràvem el volum de facturació. En funció d’aquests números, valoràvem si una empresa era molt sòlida o no ho era. Tanmateix, els anys han demostrat que un indicador purament financer tampoc no ens dóna tota la informació sobre una empresa. Els temps exigeixen un altre tipus dindicadors i en aquest context neix lEstat dInformació No Financera (EINF). Per això s’estableixen aquests informes a banda dels de caràcter financer a les empreses.

Amb l’objectiu de donar pes a un altre tipus d’informació i valorar les accions dins una empresa que repercuteixen de manera positiva a la nostra societat, apareix la Llei d’informació no financera, 11/2018. A partir del 29 de desembre del 2021, les empreses de més de 250 treballadors han de presentar aquest informe. Hi ha d’aparèixer un determinat tipus d’informació en què no només diuen quant guanyen sinó que a més, expliquen com ho fan.

Aquest tipus d’informació, a més de ser obligatòria, és important per als inversors de les empreses esmentades. Tenir en compte aquest element de “com guanyen els diners”, els permet avaluar si una empresa és rendible, sostenible i respon a la necessitat de la societat a tenir informació i oferir transparència.

Així que la preparació de l’informe d’Estats d’Informació No Financera (EINF) és una altra manera de contribuir a l’economia mundial sostenible, cosa que és imperativa en el context actual de canvi climàtic i per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats per les Nacions Unides per al 2030.

La teva empresa està preparada per a aquest canvi?

Heu de tenir en compte que l’informe EINF demana informació relacionada amb qüestions mediambientals, socials i relatives al personal. També demana informació relacionada amb els drets humans i la lluita contra els suborns i la corrupció. Aquest informe també pot tenir informació sobre les cadenes de subministrament i fins i tot pot contenir mesures adoptades per fomentar les bones pràctiques. L’eina més freqüent utilitzada per les empreses per seguir en elaborar el seu informe d’EINF és el GRI Global Reporting Initiative en ser el de més reconeixement i acceptació a nivell internacional.
Un cop tens clar què ha de reflectir l’Estat d’Informació no Financera (EINF) has de saber que aquest informe s’ha d’aprovar a la junta d’accionistes i han d’estar validades per empreses avaluadores de la conformitat que compleixin els principis d’imparcialitat amb l’empresa que elabora l’informe i que sigui experta avaluadora de la conformitat en matèria de sostenibilitat ( verificadors de sostenibilitat i amb experiència en verificacions i certificacions a les àrees de medi ambient, igualtat, compliance així com dels ODS.
En aquest cas, ICDQ et pot ajudar atès que som una entitat de certificació i verificació avaluadora de la conformitat. A més, som una empresa sense conflicte d’interès en altres activitats a les empreses clients com ara consultories, gestió jurídica, actuacions comptables, serveis formatius. Aquest element és important ja que una empresa considerades com “de conflicte d’interès” en les avaluacions de la conformitat, pot posar en dubte la verificació de la informació.

I en què beneficia les empreses?

Més enllà de l´obligatorietat de l´elaboració d´aquest informe, treballar amb aquest tipus d´informació millora la imatge de la nostra empresa. A més, l’EINF ens obliga a fer una sèrie de reflexions internes que seran beneficioses per a tota l’organització. Aquest informe també ens permet disposar d‟indicadors clau en les àrees de sostenibilitat considerats cada cop més pels grups d‟interès i inversors.

Si necessiteu informació o ajuda per a la verificació, no dubteu a contactar amb ICDQ, El vostre avaluador de la conformitat de referència