19 novembre, 2020

Una de les màximes de qualsevol organització que lluiti per l?excel·lència és la retenció de talent. Està demostrat que deixar de banda el talent per una manca de garanties de la igualtat d’oportunitats és tancar portes a la millora contínua de l’organització i tot allò que qualsevol persona pot aportar en aquest camí cap a l’excel·lència.

És per això que cada vegada més, les organitzacions estan preocupades per complir amb els estàndards relacionats amb els Sistemes de Gestió d’Igualtat. Les normes SGI (Sistemes de Gestió d’Igualtat) són estàndards internacionals d’igualtat de gènere que tenen com a objectiu avaluar i certificar el sistema de gestió en matèria d’igualtat d’oportunitats.

SGI té 4 normes desenvolupades que es fonamenten en normatives de diferents estats membres tant de la Unió Europea com de les Nacions Unides on es desenvolupa el dret fonamental de la Igualtat recollit des de la Declaració Universal dels Drets Humans arribant fins a les diferents directives que ha aprovat el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea.

La norma SGI 20.10 és compatible amb les normes actuals ISO d’estructura d’alt nivell com és el cas de la ISO 45001. L’objecte d’aquesta compatibilitat és facilitar la integració de la nova Estructura d’Alt Nivell (HLS) amb qualsevol altre sistema de gestió aplicat a l’organització. També estableix els requisits per a un sistema de gestió de la igualtat d’oportunitats a la feina, i té com a objectiu fonamental permetre que una organització organitzi, gestioni i controli la igualtat entre homes i dones en tots els camps de la companyia, millorant amb la seva implantació l’exercici dels criteris d’igualtat, paritat i no discriminació.

El certificat SGI indica que l’empresa certificada ha establert processos apropiats per garantir la igualtat d’oportunitats a l’empresa, la igualtat retributiva i ha adoptat les mesures necessàries per evitar la discriminació i l’assetjament sexual i/o per raó de sexe, garantint la diversitat de les diferents identitats de gènere i la protecció de les persones mitjançant una implementació correcta d’accions que permetin tant prevenir com saber actuar en matèria d’Assetjament Sexual.

La implementació del Sistema de Gestió de la Diversitat, ajuda les organitzacions a orientar-se de com promoure una cultura d’empresa on es tingui en compte la inclusió, el respecte i la no discriminació per raons d’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere.

ICDQ ofereix la certificació d’aquesta norma desenvolupada per Igualia i que permetrà a l’organització interessada millorar en la implementació i el desenvolupament dels Sistemes de Gestió d’Igualtat. Podeu contactar amb nosaltres per rebre tota la informació mitjançant els canals habituals.