3 gener, 2023

ICDQ ha estat adjudicada per a realitzar la certificació de la Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Vigo.

L’Ajuntament de Vigo ha confiat en ICDQ per a realitzar l’auditoria externa i certificar-se en Prevenció de Riscos Laborals.

El Ayuntamiento de Vigo se certifica de PRL con ICDQ

La ciutat de Vigo situada a la província de Pontevedra, és un dels municipis més poblats de Galícia amb gairebé 300.000 habitants, encara que cada dia viuen, treballen i estudien en aquesta ciutat gairebé mig milió de persones, representant el 32% de la població de la província de Pontevedra i el 12% de la població de Galícia.

La seva economia està fomentada pels seus quatre principals motors econòmics com són la indústria automotriu, construcció naval, pesca industrial i les activitats del port i zona franca. Encara que hi ha altres sectors importants per a la ciutat, com són el comerç, serveis i turisme.

L’Ajuntament de Vigo és conscient dels principis que han de garantir amb prioritat com a administració local i prestadora de serveis a la ciutadania.

L’objectiu de la certificació de Prevenció de Riscos Laborals a l’Ajuntament de Vigo és disposar d’un model de sistema proactiu per a la gestió de la seguretat i la salut en el lloc de treball basat en activitats preventives.

Sobre ICDQ

En ICDQ estem orgullosos de poder realitzar la certificació i contribuir amb a l’Ajuntament de Vigo en la transparència, el compromís, la responsabilitat i l’eficàcia dels seus serveis i ajudar-los a millorar l’experiència de l’atenció que reben els ciutadans través de l’acreditació de Prevenció de Riscos Laborals

Som una entitat de certificació privada i independent amb vocació global i serveis en local que ofereix un avançat concepte en la prestació de serveis de certificació, inspecció, verificació i validació amb tres objectius: qualitat, professionalitat i alt grau de servei al client, i amb més de 20 anys d’experiència i un equip humà excel·lent que reforça el lema de la nostra entitat «Persones al servei de Persones»