Sol·liciti’ns la documentació que desitgi. Té a la seva disposició la següent documentació:

  • Consulta de certificats

DOCUMENTACIÓN DE LAS ACREDITACIONES Y AUTORIZACIONES CONCEDIDAS A ICDQ COMO EMPRESA CERTIFICADORA

ICDQ, com entitat certificadora d’Espanya, compta amb les acreditacions i els reconeixements necessaris per assegurar l’acceptació dels certificats emesos, tan en el mercat Nacional com en el mercat mundial, així com garantitzar la seva competència tècnica. Consultar vigència i abast acreditats, veure www.enac.es

  • ACREDITACIÓ ENAC per a la realització de verificacions mediambientals d'acord amb l'EMAS III, constituït principalment pel Reglament (CE) núm. 1221/2009 (EMAS) i les seves modificacions posteriors Reglaments (CE) núm. 2017/1505 i 2018/2026 (EMAS)
  • ACREDITACIÓ ENAC per certificar sistemes de gestió de la qualitat en base a la norma UNE-EN ISO 9001, amb número d'acreditació 26/C-SC046.
  • ACREDITACIÓ ENAC per certificar sistemes de gestió ambiental en base a la norma UNE-EN ISO 14001, amb número d'acreditació 17/C-MA026.
  • ACREDITACIÓ ENAC, com a Organisme de Control, per certificar productes de la construcció en base al Reglament de Productes de la Construcció (UE) Núm. 305/2011, amb número d'acreditació 26/C-SG090 Directives de producte. Organisme de control NOTIFICAT pel grup 4 de productes pel sistema 2+, número 2286.
  • AUDITORIA LEGAL PRL, ICDQ disposa de l'autorizació a nivell Nacional, otorgada per la Generalitat de Catalunya per a desenvolupar l'activitat d'auditoria legal del sistema de prevenció, amb número d'autorització A-032-B.
Acreditacions i reconeixements