31 març, 2020

El propers dies 12 i 19 de Juny realitzarem, a les nostres instal·lacions de Mataró, un curs d’Elaboració d’Estats de la Informació no Financera segons Llei 11/2018, amb l’objectiu de donar les eines i coneixements bàsics per a poder elaborar una memòria d’informació no financera en cumpliment dels requisits de la Llei 11/2018, així com entendre les particularitats dels informes consolidats de grups d’empreses. També permetrà conèixer el procés de verificació externa independent per organisme competent en informació no financera.

En cas de que el curs no es pugui realizar presencialment, s’oferirà en format Online.

El curs té una durada de 16 hores, un import de 550 euros + IVA i les places són limitadas.

Poden realitzar la inscripció contactant amb nosaltres.

Contacte CAT