7 octubre, 2020

Les auditories de seguretat viària constitueixen, avui dia, una eina per diagnosticar la problemàtica que presenten vies urbanes i interurbanes en relació amb la seva seguretat, detectant possibles inconsistències i/o mancances existents en el disseny de tots els elements que conformen la via, així com la correcta gestió de les mateixes i l’educació i la sensibilització d’usuaris.

Un cop fet el diagnòstic, el pas següent és la proposta d’actuacions encaminades a la reducció del nombre d’accidents per causes imputables d’alguna manera a la via, gestió o ús amb una minimització dels efectes produïts pels accidents.

Quin és el principal objectiu de les auditories de seguretat viària?
Les auditories de seguretat viària tenen com a objectiu principal l’avaluació i la definició de riscos potencials d’accidents en qualsevol tipus de via i el nivell de seguretat d’aquesta, durant les etapes de planejament, disseny, construcció i posada en servei, establint un diagnòstic de seguretat i proposant actuacions i mesures encaminades a l’eliminació o, si no, reducció dels accidents, minimitzant en conseqüència els costos derivats de pèrdues humanes o danys materials.

Curs d’ICDQ relacionat amb les auditories de seguretat viària
Aquesta temporada a ICDQ estem d’estrena! Estem molt il·lusionats per crear el Campus Virtual d’ICDQ. Gràcies a aquest Campus Virtual els alumnes podran fer els nostres cursos sense necessitat de desplaçar-se a les oficines d’ICDQ, permetent així la possibilitat de formar-se d’una manera pràctica i el més important, adaptada a les necessitats del moment actual. Minimitzem els consums energètics, reduïm les emissions i ajudem a la conciliació dels alumnes i docents.

Al mes de febrer del 2021 iniciarem el “Curs d’Auditories de Seguretat Viària conforme a la Norma ISO 39001: 2012”.

En aquest curs d’Auditories de Seguretat Viària, proporcionarem les nocions necessàries per entendre la seguretat viària des de totes les perspectives, la gestió adequada i correcta de la seguretat viària així com el procés d’auditoria basada en la norma ISO 39001:2012, i alhora , donarem les claus per a la implementació d’un sistema de gestió de seguretat viària eficaç.

A l’apartat d’ICDQ LEARING de la nostra web, trobareu més informació relacionada amb aquest curs descarregant una fitxa directa on podeu trobar informació completa sobre el curs i l’expert en mobilitat i seguretat viària docent del curs.

Per a tots aquells interessats, podeu preinscriure-vos o reservar una plaça al curs de dues maneres à via email, punxant a l’apartat indicat, o bé omplint fàcilment un formulari.

En cas de tenir qualsevol dubte o de necessitar més informació, estem a la vostra disposició mitjançant els nostres canals de contacte habituals. Us esperem!