ICDQ forma part de les entitats certificadores d’Espanya. Per això, ens ocupem de tots els àmbits de normalització de sistemes de gestió de la qualitat. Realitzem auditories de Sistemes, Serveis, Sostenibilitat i Producte, seguint les normes nacionals i internacionals de certificació, que són legalment reconegudes, o sobre la base de criteris individuals específics.

Serveis d’auditoria i certificació