9 setembre, 2021

Aquest mes d’agost, l’Ajuntament de Madrid, ha adjudicat a ICDQ la Certificació de les Cartes de Serveis i del seu sistema de Gestió.

Segons la Norma UNE 93200: 2008, les Cartes de Serveis són documents escrits per mitjà dels quals les organitzacions informen públicament als seus usuaris sobre els serveis que gestionen i sobre els compromisos de qualitat en la seva prestació, els drets i obligacions que els assisteixen.

Transparència, compromís, responsabilitat i eficàcia són alguns dels principis que han de garantir les administracions públiques en el compliment de les seves obligacions. La ciutadania té dret a saber quins serveis es presten i a rebre’ls amb la major garantia de qualitat. Fer les coses bé i fer-les cada vegada millor, és la seva obligació.

L’Ajuntament de Madrid, com a administració local prestadora de serveis propers a la ciutadania, és conscient d’això i així ho assumeix com a prioritat. Per aconseguir-ho, utilitza, entre d’altres instruments de qualitat, les cartes de serveis. En aquest sentit, té implementat un Sistema de Cartes de Serveis a l’Ajuntament de Madrid, com a projecte que es desenvolupa en el context de les seves polítiques de modernització, millora de la qualitat i transparència dels serveis públics, totes elles subjectes a auditoria i certificació per tercera part independent.

En ICDQ estem orgullosos de poder realitzar la certificació segons norma UNE 93200: 2008 i contribuir al fet que la transparència, el compromís, la responsabilitat i l’eficàcia segueixin sent una màxima a l’Ajuntament de Madrid i la seva gestió.

Sobre ICDQ

ICDQ, és una entitat de certificació, privada i independent amb vocació local i global, que neix per oferir un nou concepte en la prestació de serveis de certificació amb tres objectius: qualitat, professionalitat i alt grau de servei a el client, celebrant aquest any 2021 els seus 20 anys de recorregut. ICDQ s’esforça, com el primer dia, per seguir sent «Persones al servei de persones»: aquesta premissa que han convertit en el seu eslògan.