11 juny, 2018

S’aprova la primera norma ISO 45001, Sistemes de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball, i es publicarà previsiblement al març d’aquest any.

ISO ha ratificat l’esborrany final de la ISO 45001, document que ha estat molt esperat en tot el teixit econòmic a nivell mundial. 100 experts de més de 70 països han arribat a un consens sobre les millors pràctiques per implantar un sistema de salut i seguretat laboral que ajudarà a millorar les condiciones dels treballadors en tot el món.

Amb la publicació de la norma ISO 45001 les empreses certificades mitjançant OHSAS 18001 tindran un període de tres anys per realitzar la migració a la nova ISO 45001. A Espanya milers d’empreses estan actualment certificades amb OHSAS 18001.

La ISO 45001 presenta l’estructura d’alt nivell comú amb les normes ISO 9001 i ISO 14001, amb la qual cosa les organitzacions ja certificades en aquests referencials tindran més fàcil la seva integració i implantació i està concebuda per aplicar-se a qualsevol organització independentment de la seva mida, tipus o activitat.

El procés de transició de la certificació compta amb un període de 3 anys després de la publicació de la norma i des d’ICDQ estem preparant els nostres recursos, estructura i sistemes per poder donar una resposta ràpida a les primeres demandes d’evaluació.approved-ISO-45001-icdq-seguridad-salud-trabajo-certificacion