Verificación del Informe de Estado de información no financiera Ley 11/2018

Què és?
ICDQ com a entitat avaluadora de conformitat i verificadora de memòries de sostenibilitat d’acord amb el Global Reporting realitza la verificació de l’informe d’Estat d’Informació no financera segons la Llei 11/2018. D’aquesta manera verifiquem que les empreses obligades a realitzar aquest informe puguin realitzar la verificació de l’informe per una tercera part independent sense conflicte d’interès amb l’organització que elabora l’informe (activitats de consultoria, formació o activitats comptables en l’organització, així com qualsevol altra activitat de les que es consideren incompatibles a les activitats de l’avaluació de la conformitat).

A qui va dirigit?
Aquest servei va dirigit a totes les empreses de més de 500 treballadors que estan obligades segons la Llei / 2018 a realitzar l’informe d’Estat d’Informació no Financer i per les de més de 250 treballadors a partir del 29 de Desembre del 2021.
Gràcies a aquest servei les empreses que realitzen aquest informe poden aprofitar la informació generada per evidenciar la seva contribució a qüestions mediambientals, socials, relatives al personal, al respecte dels drets humans i a la lluita contra la corrupció i el suborn de manera que puguin mesurar, supervisar i gestionar el rendiment de les empreses i el seu impacte en la societat en aquestes àrees de sostenibilitat.

 

Solicitud de oferta o Presupuesto

Certificaciones

Volver