Transport regular de viatgers

Transport regular de viatgers

Què és?
La norma EN 13816 proporciona directrius per que assumeixin compromisos de qualitat en la prestació del seu servei amb la finalitat de satisfer les expectatives dels seus clients.

A qui va dirigit?
Aquesta certificació és una eina útil tant per a les empreses operadores de transport públic de passatgers com per a les Administracions Públiques, a favor d’unn servei de qualitat per als passatgers.

Els compromisos de la norma han d’assumir-se en vuit àmbits:
• Temps
• Confort
• Informació
• Accesibilitat
• Seguritat
• Servei ofertat
• Atenció al client
• Impact ambiental

Perquè una oferta de transport públic sigui competitiva davant altres possibles alternatives, és ineludible respondre amb regularitat a aquestes demandes i transmetre-ho amb convicció. És així com l’empresa operadora de transport podrà a més de millorar la seva prestació del servei, millorar la percepció que del mateix tenen els usuaris.

Beneficis de la certificació
• S’està convertint en un requisit indispensable per accedir a molts concursos públics.
• Major confiança dels usuaris en el servei de transport.
• Disposició d’un servei controlat, permetent un estalvi de cost i facilitant la millora contínua.
• Demostra el seu compromís amb el client mitjançant la mesurament, seguiment i millora del servei de referència.
• S’orienta el servei de transport per la satisfacció del passatger.

Permet una integració amb altres referencials de gestió de la qualitat com ISO 9001 així com auditar-los de manera conjunta optimitzant el procés de certificació.
 

Sol·licitud d’oferta o pressupost

Certificacions

Torna