Auditoria de Certificación SQAS, SAFETY AND QUALITY ASSESMENT SYSTEMS – SQAS

Auditoria de Certificación SQAS, SAFETY AND QUALITY ASSESMENT SYSTEMS – SQAS

Què és?
L’esquema SQAS Safety and Quality Assesment Systems consisteix en el compliment de requisits de qualitat, medi ambient i seguretat, definits per la indústria química, per al compliment per part dels seus subministradors.

A qui va dirigit?
La indústria química Europea, subcontracta una àmplia gamma de serveis logístics com, emmagatzemar, gestionar, transportar i classificar productes químics de primer nivell, intermedis o acabats, en diversos sistemes d’emmagatzematge inclosos a granel. Aquests serveis estan prestats per tercers. Aquesta certificació va dirigida a totes aquelles empreses que prestin un d’aquests serveis i vulguin certificar a les indústries químiques que porten a terme la seva feina amb garanties cap a la qualitat, el medi ambient i la seguretat dels treballadors.

Beneficis davant el mercat
• Millora la imatge de l’empresa i dels serveis que desenvolupa.
• Facilita l’accés al mercat de les indústries químiques i permet l’expansió cap a l’exterior.

Beneficis davant els clients
• Redueix els riscos cap a una competència deslleial.
• Augmenta la confiança dels clients, augmentant així la satisfacció dels mateixos.
• Redueix el nombre de visites de control dels clients, hores de treball, molèsties per a clients i per a l’empresa.

Beneficis per a l’organització
• Millora d’imatge de cara al mercat de la indústria química.
• Millora l’organització de la pròpia empresa de cara a una millor optimització de processos de treball.
• Millora l’impacte ambiental de la nostra empresa, millorant així el medi ambient.
• Evita problemes de seguretat a la feina.
• Motiva al personal cap a un cercle de millora contínua.

Sol·licitud d’oferta o pressupost

Certificacions

Torna