Sostenibilitat

Sostenibilitat

La reducció del consum d’energia implica reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i demostra una major atenció per la preservació dels recursos naturals. Aquestes accions han de ser una prioritat per a les empreses que busquen complir i contribuir a un desenvolupament realment sostenible.

L’energia s’ha convertit en un indicador clau per a empreses i organitzacions. Estalviar energia significa estalviar despeses d’operació. La reducció del consum d’energia implica també reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i demostra una major atenció per la preservació dels recursos naturals. Aquestes accions han de ser una prioritat per a les empreses que busquen complir i contribuir a un desenvolupament realment sostenible.

En la societat actual, qualsevol empresa que pretengui ser competitiva necessita elaborar i implantar un pla d’adaptació davant el canvi climàtic que demostri el seu compromís amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible, i que doni resposta a la creixent demanda d’informació sobre l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i l’adequada gestió dels Recursos Naturals.

L’entorn global en el que es desenvolupen actualment els negocis, està impulsant a les organitzacions a considerar l’impacte social i ètic de les seves activitats i polítiques corporatives. Aquelles empreses que siguin capaces de demostrar un enfocament responsable sobre qüestions socials i ètiques, disposaran d’una avantatge competitiva i inspiraran la confiança dels diferents grups d’interès: clients, inversors, proveïdors, empleats, comunitats locals i consumidors.

nuestras especializaciones

    Torna