Auditoria de certificació Sistemes de gestió de la seguretat vial

Auditoria de certificació Sistemes de gestió de la seguretat vial

Què és?
És una norma internacional que ajuda a les organitzacions de l’àmbit de la seguretat vial, establint els requisits mínims per un sistema de gestió per a la seguretat en carretera.

A qui va dirigit?
A totes aquelles empreses o organitzacions que treballin en l’àmbit de la seguretat vial i estiguin preocupades per aquesta seguretat.

Beneficis davant el mercat
• Enforteix i millora la imatge del mercat sobre la seguretat vial i la imatge de les empreses davant la seva responsabilitat sobre la seguretat vial.
• Dona una idea clara de la posició del compromís de les empreses certificades i la seva posició en el mercat.
• La certificació redueix la desconfiança i amplia les oportunitats de mercat.

Beneficis davant als clients
• Assegura el compliment dels objectius de seguretat organitzativa i responsabilitat davant la societat.
• Demostració a tots els grups d’interès, el seu compromís amb la seguretat social.
• Proporciona al client sensació de seguretat i bona gestió.
• Redueix despeses gràcies a una major eficiència.
Beneficis per a l’organització
• Millora l’eficàcia del negoci i el desenvolupament sostenible del mateix.
• Assegura la correcta gestió sobre la Seguretat Social dins de l’organització, evitant accidents.
• Ajuda en l’organització de l’empresa, augmentant l’eficàcia de la mateixa i controlant millor la traçabilitat del servei.
• Augment de l’atracció, fidelització i retenció de clients.

Sol·licitud d’oferta o pressupost

Certificacions

Torna