Auditoria de certificació Sistemes de gestió de la seguretat per a la cadena de suministrament

Auditoria de certificació Sistemes de gestió de la seguretat per a la cadena de suministrament

Què és?
Per desgràcia, es produeixen incidents de gran magnitud on es posen de manifest la importància d’una resposta eficaç. Pels sectors públics i privats és una tasca fonamental, minimitzar l’impacte de les conseqüències generades després de catàstrofes naturals, incidents involuntaris o deliberats, etc.
Això obliga a millorar les seves capacitats per donar una resposta apropiada a les necessitats de la població afectada.
Aquesta norma ajuda a que les organitzacions estiguin preparades per respondre de forma eficaç i coordinada als diversos riscs derivats d’aquestes emergències, ajudant també a l’hora de coordinar i gestionar la preparació i l’actuació davant aquestes situacions.

A qui va dirigit?
A totes aquelles empreses o organitzacions que treballin en l’àmbit del transport de mercaderies, en l’àmbit logístic i estiguin preocupades per certificar aquesta seguretat.

Beneficis davant el mercat
• Enforteix i millora la imatge del mercat sobre la seguretat del transport en l’àmbit logístic i la imatge de les empreses, davant de la seva responsabilitat en l’esmentada seguretat.
• Dona una idea clara de la posició del compromís de les empreses certificades i la seva posició en el mercat.
• La certificació redueix la desconfiança i amplia les oportunitats de mercat.

Beneficis davant als clients
• Assegura el compliment dels objectius de seguretat organitzativa i Responsabilitat davant la societat.
• Demostració a tots els grups d’interès del seu compromís amb la seguretat en l’àmbit del transport logístic.
• Proporciona al client sensació de seguretat i bona gestió.
• Redueix despeses gràcies a una major eficiència.
Beneficis per a l’organització
• Millora l’eficàcia del negoci i el desenvolupament sostenible del mateix.
• Assegura la correcta gestió sobre la seguretat dins de l’organització, evitant accidents.
• Ajuda en l’organització de l’empresa, augmentant l’eficàcia de la mateixa i controlant millor la traçabilitat del servei.
• Augment de l’atracció, fidelització i retenció de clients.

Sol·licitud d’oferta o pressupost

Certificacions

Torna