Serveis

Serveis

La certificació dels serveis és un pas més enllà en l’àmbit de la qualitat, doncs representa l’exigència del compliment de estàndards, normes internacionals reconegudes, o en base a criteris individuals específics aplicables al servei concret i orientat a la satisfacció dels clients, avaluats per els nostres equips auditors.

La certificació de processos i serveis té com a finalitat demostrar al mercat i als organismes reguladors que una organització presta serveis que compleixen uns requisits de qualitat definits.

Per això és imprescindible que l’Entitat de Certificació que presta el servei sigui tècnicament competent, independent i fiable. En tot el món, les empreses confien en l’excel.lent reputació i reconeixement de la marca ICDQ, sinònim de competència tècnica, garantia dels serveis prestats i alt nivell de qualitat.

nuestras especializaciones

  • QUALITAT DE SERVEI EN L’EVALUACIÓ DE PERSONES – ISO 10667
  • Accesibilitat
  • QUALITAT EN CENTRES I SERVEIS DENTALS – UNE 179001
  • QUALITAT DE SERVEIS FUNERARIS – EN 15017
  • Qualitat de serveis de traducció
  • Ajuda a domicili
  • FORMACIÓ VIRTUAL
  • Seguretat en els aliments
  • Petit comerç minorista
  • Transport regular de viatgers

Torna