Seguretat en els aliments

Seguretat en els aliments

Què és?
L’HACCP és una eina per avaluar perills i establir sistemes de control centrats en la prevenció. Pot aplicar-se en tota la cadena alimentària, des del productor primari fins al consumidor final.

A qui va dirigit?
L’aplicació de l’HACCP augmenta la seguretat alimentària i aporta altres beneficis importants, com és facilitar a l’autoritat competent la seva tasca d’inspecció i promoure el comerç internacional augmentant la confiança en la innocuïtat dels aliments.

Entre els seus objectius es destaquen
• Reforç de la seguretat alimentària.
• Facilita el compliment de la legislació alimentària.
• Fomenta les exportacions augmentant la confiança en la innocuïtat dels aliments.
• Facilita l’agilitat i transparència en els controls.

Beneficis de la certificació de seguretat en els aliments
• Sistema desenvolupat per un organisme reconegut internacionalment, Codex Alimentarius Comission, aportant valor afegit en la totalitat de les transaccions comercials.
• Control més eficient i dinàmic dels riscos per a la seguretat alimentària.
• Sistema de control basat en la prevenció.
• Augmenta la confiança en la innocuïtat dels aliments a les empreses importadores, autoritat competent i consumidors.
• Facilita el compliment de la legislació d’aplicació.

Per la seva estructura, basada en la seguretat alimentària, la certificació d’HACCP permet una fàcil integració en qualsevol altre sistema que es basi en aquest aspecte com la norma ISO 9001 o ISO 22000, i permet auditar-los de manera conjunta optimitzant el procés de certificació.

 

Sol·licitud d’oferta o pressupost

Certificacions

Torna