QUALITAT DE SERVEI EN L’EVALUACIÓ DE PERSONES – ISO 10667

QUALITAT DE SERVEI EN L’EVALUACIÓ DE PERSONES – ISO 10667

Què és?
És una norma europea específica, per assegurar el procés d’evaluació de persones, en totes aquelles empreses, grups o persones responsables de l’evaluació de persones.

A qui va dirigit?
A totes aquelles persones, grups o empreses, responsables de l’evaluació de persones

Beneficis davant del mercat
• Enforteix i millora la imatge de l’empresa i la seva imatge davant de la seva responsabilitat social empresarial.
• La certificació redueix la desconfiança i amplia les oportunitats de mercat.

Beneficis davant els clients
• Redueix el risc de competència deslleial.
• Redueix el risc cap al client, a l’assegurar els procesos de treball utilitzats en l’evaluació de personal, que millora notablement la prestació del servei.
• Millora la satisfacció dels clients.

Beneficis per a l’organització
• Assegura els processos d’avaluació del personal.
• Prendre millors decisions de contractació i millorar els grups de treball, millorant aixó el servei de l’empresa.
• Ajuda en l’organització de l’empresa, augmentant l’eficàcia de la mateixa i controlant millor la traçabilitat del servei.
• Redueix els riscos en les contractacions, subcontractacions i activitats de l’organizació.
• Augment de l’atracció, fidelització i retenció de clients.
 

Sol·licitud d’oferta o pressupost

Certificacions

Torna