Auditoria de certificació Qualitat del transport sanitari

Auditoria de certificació Qualitat del transport sanitari

Què és?
La certificació de sistemes de gestió de la qualitat per empreses de transport sanitari, garanteix el compliment dels requisits de la norma ISO 9001 en els processos més crítics del transport de pacients.

A qui va dirigit?
Aquest servei va dirigit a totes aquelles organitzacions del sector amb independència de la seva estructura, organització, propietari, mida, tipus de serveis proporcionats, localització o enfocaments localment utilitzats.

Reflecteix de manera estricta tots els requisits de la norma ISO 9001 adaptats al sector, seguint el següent esquema
• Introducció.
• Definicions d’interès per a la comprensió del document.
• Requisits d’un sistema de gestió de qualitat basats en la norma ISO 9001, incloent les recomanacions apropiades perquè les empreses de transport sanitari puguin donar resposta als citats requisits.
• Annexes informatius amb formats i registres d’exemple referenciats al llarg del text.

Beneficis de la certificació del sistema de qualitat per al transport sanitari
• Dona resposta a les noves demandes de qualitat, seguretat, fiabilitat i transparència que han sorgit en els últims anys en el sector.
• Cobreix aspectes relatius a equips, infraestructura, recursos humans, serveis prestats i compres, tot això tenint en compte criteris clínics i de gestió.
• Ofereix garanties sobre els professionals: homologació de títols, responsabilitats i funcions, gestió de queixes i reclamacions.
• Optimitza i augmenta la protecció de la salut i integritat dels pacients: protocols per a situacions especials, requisits de neteja i desinfecció.
• Diferencia a les empreses que adopten aquesta norma i proporciona una garantia de qualitat del servei que van a percebre els pacients.
• Augmenta el reconeixement professional del sector en la societat.

Permet una integració amb altres referencials així com auditar-los de manera conjunta optimitzant el procés de certificació. El compliment dels requisits de la norma UNE 179002 garanteix de manera automàtica el compliment dels requisits de la norma ISO 9001, de manera que obtenir les dues certificacions de forma conjunta en un mateix procés d’auditoria suposa un important estalvi per a l’empresa de transport sanitari, a la vegada que augmenta les avantatges derivades de disposar d’aquestes dues certificacions.

Sol·licitud d’oferta o pressupost

Certificacions

Torna