QUALITAT DE SERVEIS FUNERARIS – EN 15017

QUALITAT DE SERVEIS FUNERARIS – EN 15017

Què és?
La certificació del Servei Funerari és una normativa que busca assegurar la qualitat del servei assegurant així el major respecte cap al difunt i els familiars, facilitant el marc per al compliment de les disposicions legals vigents, marcant requisits imprescindibles en el control del servei prestat.

A qui va dirigit?
A totes aquelles empreses que realitzin algun servei funerari.

Beneficis davant el mercat
• Enforteix i millora la imatge de l’empresa en el mercat de serveis funeraris.
• La certificació redueix la desconfiança i amplia les oportunitats de mercat.
• Certifica l’honestedat, integritat i esforç que caracteritza la tasca que realitzen aquestes empreses en un sector tan complicat com el sector funerari.

Beneficis davant els clients
• Redueix el risc de competència deslleial.
• Redueix el riesc cap al client, a l’assegurar els processos de treball utilitzats en la prestació del servei.
• Millora la satisfacció dels clients.

Beneficis per a l’organització
• Assegura els processos de qualitat de servei, evitant errors i millorant la seva eficàcia.
• La normativa i el manteniment de la mateixa, busca una millora contínua de l’empresa i els seus serveis, millorant així els processos de treballs.
• Optimitza els recursos.
• Potencia la professionalització de recursos propis.
• Disminució de riscos en les operacions i activitats de l’organització.
• Augment de l’atracció, fidelització i retenció de clients.

Sol·licitud d’oferta o pressupost

Certificacions

Volver