Qualitat de serveis de traducció

Qualitat de serveis de traducció

Què és?
És una norma europea específica, per a serveis de traducció, la qual abasta des del procés central de traducció, així com tots els altres aspectes relacionats amb la prestació del servei, inclosos l’assegurament de la qualitat i la traçabilitat.

A qui va dirigit?
A totes aquelles empreses o organitzacions que realitzin serveis de traducció.

Beneficis davant el mercat
• Enforteix i millora la imatge de l’empresa de cara als serveis de traducció que presta.
• La certificació redueix la desconfiança i ampliar les oportunitats de mercat.

Beneficis davant els clients
• Redueix el risc de competència deslleial.
• Redueix el risc cap al client, a l’assegurar els processos de treball utilitzats en la prestació del servei.
• Millora la satisfacció dels clients.

Beneficis per a l’organització
• Assegura els processos de qualitat de servei, evitant errors i millorant la seva eficàcia.
• La normativa i el manteniment de la mateixa, busca una millora contínua de l’empresa i els seus serveis de traducció, millorant així els processos de treballs.
• Ajuda en l’organització de l’empresa, augmentant l’eficàcia de la mateixa i controlant millor la traçabilitat del servei.
• Disminució de riscos en les operacions i activitats de l’organització.
• Augment de l’atracció, fidelització i retenció de clients.
 

Sol·licitud d’oferta o pressupost

Certificacions

Volver