QUALITAT EN CENTRES I SERVEIS DENTALS – UNE 179001

QUALITAT EN CENTRES I SERVEIS DENTALS – UNE 179001

Què és?
La certificació de la qualitat en centres i serveis dentals, és una normativa que busca assegurar la qualitat del servei, assegurant així el major zel feia el pacient, facilitant el marc per al compliment de les disposicions legals vigents, en haver estat elaborada sota el lideratge de l’Il·lustre Consell General de col·legis d’Odontòlegs i Estomatòlegs.

A qui va dirigit?
A tots aquells centres o clíniques que realitzen serveis dentals.

Beneficis davant el mercat
• Enforteix i millora la imatge de l’empresa.
• La certificació redueix la desconfiança de cara al pacient.
• Certifica l’honestedat, integritat i esforç que caracteritza a les clíniques o centres dentals.

Beneficis davant els clients
• Redueix el risc de competència deslleial.
• Redueix el risc cap al client, a l’assegurar els processos de treball utilitzats en la prestació del servei.
• Millora la satisfacció dels clients.

Beneficis per a l’organització
• Assegura els processos de qualitat de servei, evitant errors i millorant la seva eficàcia.
• Busca una millora contínua de l’empresa i els seus serveis, millorant així els processos de treballs.
• Optimitza els recursos, cosa que acostuma a venir associat a una reducció de costos.
• Potencia la professionalització de recursos propis.
• Disminució de riscos en les operacions i activitats de l’organització.
• Augment de l’atracció, fidelització i retenció de clients.

 

Sol·licitud d’oferta o pressupost

Certificacions

Torna