Auditoria de certificació Protecció i seguretat dels ciutadans. Gestió d’emergències. Requisits per la resposta a incidents.

Auditoria de certificació Protecció i seguretat dels ciutadans. Gestió d’emergències. Requisits per la resposta a incidents.

Què és?
Per desgràcia, es produeixen incidents de gran magnitud on es posen de manifest la importància d’una resposta eficaç. Pels sectors públics i privats és una tasca fonamental minimitzar l’impacte de les conseqüències generades després de catàstrofes naturals, incidents involuntaris o deliberats, etc. Això obliga a millorar les seves capacitats per donar una resposta apropiada a les necessitats de la població afectada.
Aquesta norma ajuda a que les organitzacions estiguin preparades per a respondre de forma eficaç i coordinada als diversos riscos derivats d’aquestes emergències, ajudant també a l’hora de coordinar i gestionar la preparació i l’actuació davant aquestes situacions.

A qui va dirigit?
A totes aquelles empreses o organitzacions que treballin en l’àmbit de la gestió d’emergències provocades per catàstrofes, tant naturals com produïdes per altres raons.

Beneficis davant el mercat
• Enforteix i millora la imatge del mercat sobre la seguretat en la gestió d’emergències i la imatge de les empreses davant la seva responsabilitat sobre aquesta seguretat.
• Dona una idea clara de la posició del compromís de les empreses certificades i la seva posició en el mercat.
• La certificació redueix la desconfiança i amplia les oportunitats de mercat.

Beneficis davant als clients
• Assegura el compliment dels objetius de seguretat organitzativa i responsabilitat davant la societat.
• Demostració a tots els grups d’interès, el seu compromís amb la seguretat i l’organització en l’àmbit de la gestió d’emergències.
• Proporciona al client sensació de seguretat i bona gestió.
• Redueix despeses gràcies a una major eficiència.
Beneficis per a l’organització
• Millora l’eficàcia del negoci i el desenvolupament sostenible del mateix.
• Assegura la correcta gestió sobre la seguretat dins de l’organització evitant accidents.
• Ajuda a l’organització de l’empresa, augmentant l’eficàcia de la mateixa i controlant millor la traçabilitat del servei.
• Augment de l’atracció, fidelització i retenció de clients.

Sol·licitud d’oferta o pressupost

Certificacions

Torna