Producte

Producte

La certificació acreditada és el reconeixement d’una major qualitat del seu producte o servei, de l’oportunitat d’accedir a nous mercats i està present en els diferents sectors d’activitat.

En un entorn cada cop més competitiu, les empreses necessitan aplicar estratègies de mercat que aconsegueixin una diferenciació eficaç del seu producte respecte de la competència.

La certificació de producte és l’eina que permet a l’empresa distingir els seus productes mitjançant la col·locació d’una marca/distintiu de qualitat, recolzada per una entitat de reconegut prestigi, com ICDQ.

La lliure circulació de mercaderies, una de les pedres angulars del mercat únic a Europa i el Món i representa evidents oportunitats de negoci per a les nostres empreses. Es basa en premisses com la manca de barreres al comerç, el reconeixement mutu entre països i harmonització tècnica.

les nostres especialitzacions

    Tornar