Petit comerç minorista

Petit comerç minorista

Què és?
La certificació de qualitat de servei és aplicable a l’activitat de venda i serveis addicionals executats en un establiment comercial, amb independència de la naturalesa dels productes o serveis comercialitzats.

A qui va dirigit?

La certificació de qualitat de servei es dirigeix a tots els establiments comercials que disposin dels requisits implantats en base a la norma UNE 175001 i desitgin obtenir un certificat de compliment, emès per una entitat independent i de reconegut prestigi.
Està especialment indicat per al comerç minorista i s’exclou expressament a aquells establiments dels quals la seva activitat principal sigui la prestació de serveis professionals, com farmàcies, òptiques i la fabricació o reparació de productes o equips, així com restaurants i tallers.

Beneficis de la certificació de la qualitat de serveis del petit comerç
• Millora la qualitat dels serveis prestats als clients.
• Millora la gestió de l’establiment comercial.
• Millora la imatge davant als clients.
• Millora les competències professionals.
• Ajuda a assolir la professionalització de la gestió dels establiments comercials, potenciant el desenvolupament dels recursos humans.
• Proporciona als clients una garantia de qualitat del servei que rebran.
• Diferencia els establiments comercials que adoptin aquesta norma mitjançant la qualitat de servei i la certificació.

 

Sol·licitud d’oferta o pressupost

Certificacions

Torna